İletişim Bilgileri

Pi Mühendislik olarak, Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ve Çevre yönetim sistemi ilkelerini benimsemekteyiz. Bu ilkeleri her seviyede uygulayarak müşterilerimize, çalışanlarımıza ve topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz.

Kalite Politikamız
Müşterilerimizin beklentilerini karşılamak ve aşmak için yüksek kaliteli ürünler ve hizmetler sunmak, sürekli iyileştirme faaliyetleri yürütmek ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak temel hedefimizdir. Bu hedefi gerçekleştirmek için, Kalite Yönetim Sistemimizi ISO 9001 standardına göre uyguluyoruz.

İSG Politikamız
İş sağlığı ve güvenliği, çalışanlarımızın ve işyerimizin önemli bir parçasıdır. İSG risklerini minimize etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek ve çalışanlarımızın sağlığına ve güvenliğine öncelik vermek için çalışıyoruz. İSG Yönetim Sistemimizi ISO 45001 standardına uygun olarak uyguluyoruz.

Çevre Politikamız
Çevre koruma, sorumluluğumuzun bir parçasıdır ve doğal kaynaklarımızı korumak, atıkların oluşumunu minimize etmek, atıkları düzenli olarak bertaraf etmek ve enerji verimliliğini arttırmak için çaba gösteriyoruz. Çevre Yönetim Sistemimizi ISO 14001 standardına uygun olarak uyguluyoruz.

Tüm çalışanlarımız, Kalite, İSG ve Çevre Politikalarımızın uygulanmasında önemli bir role sahiptirler. Bu politikaları ve standartları sürekli gözden geçiriyor ve geliştirmeye devam ediyoruz. Amacımız, müşterilerimize, çalışanlarımıza ve topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirirken, işimizi büyütmek ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmektir.