İletişim Bilgileri

Pi Mühendislik olarak, insan kaynakları politikamızın temel amacı, adil, şeffaf ve sürekli gelişime dayalı uygulamalar ile nitelikli işgücü tarafından tercih edilen bir kurum olmak, bünyemizdeki yetenekleri en iyi şekilde yöneterek, rekabet gücümüzü ve kurumsal başarımızı desteklemektir.

Bu amaca ulaşmak için, çalışanlarımızın iş memnuniyetini artırmaya yönelik birçok uygulama hayata geçirmekteyiz. Bu uygulamalar arasında, çalışanlarımızın ihtiyaçlarını anlayarak iş yüklerini dengeleyen bir çalışma saatleri planlaması, yıllık performans değerlendirme süreci ile gelişimlerini izlemelerini sağlayan bir sistem, kariyer planlama ve eğitim programları bulunmaktadır.

Ayrıca, işe alım sürecinde de adil ve şeffaf bir yaklaşım benimsiyoruz. İşe alım sürecinde, niteliklerine uygun adayların bulunmasına öncelik veriyoruz. Bu doğrultuda, iş ilanlarımızı geniş kitlelere duyurarak, farklı yeteneklere sahip adaylara eşit şans tanıyoruz. İşe alım sürecinde, adayların niteliklerine uygunluklarını değerlendirmek için objektif ölçütler kullanarak, adil bir değerlendirme yapmaktayız.

Pi Mühendislik olarak, çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyen bir kurum olarak, onların fikirlerine ve görüşlerine de önem veriyoruz. Çalışanlarımızın yaratıcılığını ve inovasyon becerilerini artırmak için, düzenli olarak fikir alışverişi toplantıları yaparak, yenilikçi fikirleri hayata geçiriyoruz.

Sonuç olarak, insan kaynakları politikamız, çalışanlarımızın mutluluğunu ve memnuniyetini artırmaya yönelik uygulamaları içermekte ve adil, şeffaf ve sürekli gelişime dayalı bir yaklaşım benimsemekteyiz. Bu sayede, Pi Mühendislik olarak, nitelikli işgücü tarafından tercih edilen bir kurum olmanın yanı sıra, bünyemizdeki yetenekleri en iyi şekilde yöneterek, rekabet gücümüzü ve kurumsal başarımızı desteklemekteyiz.